Trusted Services
We are trusted our customers
Hỗ Trợ 24/7
014 1547 925 - 123 4567 890
Kinh Nghiệm
18 years of experience

Dịch Vụ

Chúng Tôi Cung Cấp Những Dịch Vụ Chất Lượng Nhất

Chữ Ký Số

Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been dummy.

Hóa Đơn Điện Tử

Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been dummy.

Satisfied Clients

Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been dummy.

Tin tức và Sự kiện

TIN TỨC Mới

Test post

Từ 1/11/2020, 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây cũng là thời điểm mà nhiều quy định cũ về hóa đơn điện tử sẽ hết hiệu lực và thay thế bằng các quy định mới tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC. Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng nhất về hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế được meInvoice.vn cập nhật tới kế toán, doanh nghiệp:

5 Thay đổi về quy định hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực từ 1/11/2020

Từ 1/11/2020, 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây cũng là thời điểm mà nhiều quy định cũ về hóa đơn điện tử sẽ hết hiệu lực và thay thế bằng các quy định mới tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC. Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng nhất về hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế được meInvoice.vn cập nhật tới kế toán, doanh nghiệp:

Read More

Nhận xét

Khách hàng nói về chúng tôi

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Olivia Kevinson
Olivia Kevinson Founder

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Mitchell Harris
Mitchell Harris Financer

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Julia Cloe
Julia Cloe Sales Manager