Tên gói Số luợng hoá đơn Giá tiền Phí khởi tạo lần đầu VAT Tổng tiền
VAS 100 100 150.000 500.000 65.000 715.000
VAS 200 200 250.000 500.000 75.000 825.000
VAS 300 300 350.000 500.000 85.000 935.000
VAS 500 500 500.000 500.000 100.000 1.100.000
VAS 1000 1.000 750.000 500.000 125.000 1.375.000
VAS 2000 2.000 1.150.000 500.000 165.000 1.815.000
VAS 5000 5.000 2.450.000 0 245.000 2.695.000
VAS 10 000 10.000 4.900.000 0 490.000 5.390.000
VAS 50 000 50.000 25.000.000 0 2.500.000 27.500.000
VAS 100 000 100.000 30.000.000 0 3.000.000 33.000.000
VAS 200 000 200.000 50.000.000 0 5.000.000 55.000.000
VAS 300 000 300 000 75.000.000 0 7.500.000 82.500.000

Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 300.000 số vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn

Ghi chú:

  • Giá trên ĐÃ bao gồm VAT 10%.
  • Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Phí khởi tạo ban đầu được thu 1 lần DUY NHẤT khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của SmartVas.
  • Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
  • Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm SmartVas cung cấp dịch vụ.