Tên gói Số luợng hoá đơn Giá tiền Phí khởi tạo lần đầu VAT Tổng tiền
HD 150 150 400.000 200.000 60.000 660.000
HD 300 300 600.000 200.000 80.000 880.000
HD 500 500 800.000 200.000 100.000 1.100.000
HD 1000 1.000 1.000.000 200.000 120.000 1.320.000
HD 2000 2.000 1.500.000 200.000 170.000 1.870.000
HD 5000 5.000 3.000.000 Miễn phí 300.000 3.300.000
HD 10 000 10.000 5.000.000 Miễn phí 500.000 5.500.000
HD 50 000 50.000 20.000.000 Miễn phí 2.000.000 22.000.000
HD 100 000 100.000 35.000.000 Miễn phí 3.500.000 38.500.000

 Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 100.000 số vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. 

Ghi chú: 

  • Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
  • Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm Đẳng Cấp Việt cung cấp dịch vụ.